Voordat je als ondernemer gaat starten met je bedrijf moet je natuurlijk eerst alles goed op papier zetten. Dit doe je door middel van het schrijven van een ondernemingsplan, dat ook wel een bedrijfsplan wordt genoemd. Een bedrijfsplan of ondernemingsplan schrijven is verplichte kost voor iedere startende ondernemer. Niet alleen om je eventuele financiering rond te krijgen, maar ook omdat het je verplicht na te denken over alle aspecten van je onderneming. Zodra je je zaken op papier zet wordt het officieel en ben je niet meer bezig met het nadenken over een onderneming, maar echt je bedrijf vorm aan het geven.

 

Wat is een ondernemingsplan?

Je ondernemingsplan is het handboek van je bedrijf, de leidraad die je kunt gebruiken wanneer er keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzes kun je immers maken door je te houden aan wat je in je bedrijfsplan hebt geschreven. Zelfs voor doorgewinterde ondernemers is het handig eens in de paar jaar een bedrijfsplan te schrijven voor je onderneming. Puur om weer eens alles helder te krijgen en belangrijke zaken op een rijtje te zetten.

 

Wat moet er in een bedrijfsplan komen te staan?

Ondanks dat er niet één waarheid is en verschillende vormen voldoen, volgt nu een voorbeeld van wat een ondernemingsplan moet bevatten.

 

Management summary

De management summary is de algemene samenvatting van je plan. Het bevat de belangrijkste onderdelen van wat er in het document staat beschreven en moet lezers laten begrijpen wat je plan is, wat je doelen zijn en hoe je die gaat bereiken.

 

Inleiding

De inleiding introduceert het onderwerp aan de lezer. Een goede inleiding is pakkend en zorgt ervoor dat de interesse van de lezer wordt gewekt. Het beschrijft de onderwerpen die aan bod komen in het plan en laat ook zien welke opbouw er wordt gebruikt.

 

Persoonlijke gegevens en motieven

Onder het hoofdstuk persoonlijke gegevens en motieven beschrijf je jezelf en je eventuele partner waarmee je het bedrijf start. Het is je CV verwerkt in je plan. In dit gedeelte beschrijf je ook de motieven die je hebt om te ondernemen en je bedrijf te starten.

 

De visie missie en doelstellingen

Je visie beschrijft wat je als bedrijf wilt bereiken en wat voor invloed je wilt hebben op je omgeving. Het is de rede die je heeft aangezet tot het starten van je bedrijf. De visie van Regiomarketeer is dat veel zelfstandige ondernemers uit het MKB te druk bezig zijn met alle werkzaamheden die komen kijken bij het runnen van een bedrijf. Het op een goede manier promoten van het bedrijf, door middel van planmatige marketingcampagnes, schiet er vaak bij in. Ze Laten hierdoor kansen liggen die ze eigenlijk wel kunnen pakken.

Deze ondernemers hebben geen fulltime marketingafdeling nodig met een team dat 40 uur per week voor ze werkt. Wat ze wel nodig hebben is iemand die ze alle marketingtaken uit handen neemt, zodat ze zelf niet meer hoeven na te denken over social media campagnes, bloggen, zoekmachine optimalisatie en alle andere werkzaamheden die bij marketing komen kijken. Regiomarketeer wil zelfstandig ondernemers laten ondernemen, doordat wij de gehele marketing op ons nemen.

De missie van Regiomarketeer is het werken als externe marketingafdeling die een bedrijf niet in dienst heeft, maar wel volledig in kan zetten waar nodig. Vooral zelfstandig ondernemers uit het MKB hebben hier baat bij wanneer ze zelf geen tijd en kennis hebben van alle facetten die bij een hedendaagse marketingstrategie komen kijken. Wij vinden dat je ook met een klein budget, grote dingen kunt doen. Daarom werken we zo doelgericht mogelijk en altijd volgens creatieve invalshoeken waar je zelf nog niet eerder aan gedacht had.

In één van onze artikelen heb je vast al eens gelezen hoe je smart doelstellingen moet formuleren. Zonder doelstellingen weet je niet waar je naartoe moet werken. Zorg dus altijd voor doelstellingen die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn, oftewel: SMART.
Zodra je je doelstellingen in kaart hebt kun je er voor gaan zorgen dat je je doelen ook gaat bereiken.

 

Basisgegevens als naam, vorm, adres en huisstijl van de onderneming

Onder de basisgegevens van je bedrijf valt eigenlijk alle standaard informatie van je onderneming. Het beschrijft de naam van het bedrijf, de bedrijfsvorm, de huisstijl en laat bijvoorbeeld zien wat hoe het logo eruit ziet.

 

Eventuele vergunningen

Mocht je vergunningen nodig hebben voor je bedrijf, maak dan een hoofdstuk waarin dit wordt beschreven.

 

Beschrijving organisatie als personeel, administratie, verzekering en voorwaarden

Onder dit hoofdstuk beschrijf je alle basisgegevens die betrekking hebben op je bedrijf. Hoeveel medewerkers heb je nodig, hoe is de administratie geregeld, wat voor verzekering heb je en wat zijn de algemene voorwaarden van je onderneming.

 

Je marktanalyse

In de marktanalyse analyseer je de markt waarin je opereert. Om je markt te analyseren kun je gebruik maken van DESTEP analyse. Dit is een marketingmodel dat je helpt je markt te analyseren op basis van 6 invalshoeken. Deze invalshoeken zijn Demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek. Je beschrijft hierin wat voor invloed elke invalshoek heeft op je bedrijf.

 

Je concurrentieanalyse

Onderzoeken doen naar je concurrenten is een belangrijk onderdeel van je bedrijfsplan. Kijk niet alleen naar wie je concurrenten zijn, maar ook naar wat ze goed en juist minder goed doen. Om je huidige positie te bepalen ten opzichte van je concurrent dien je zoveel mogelijk te kijken naar meetbaar vergelijkingsmateriaal. Wat is bijvoorbeeld de omzet van je concurrent? Hoeveel volgers hebben ze op social media? Hoeveel klanten bedienen ze gemiddeld per maand?

Om de concurrentie van je branche nog uitgebreider in kaart te brengen kun je gebruik maken van het vijfkrachtenmodel van Porter. Dit geeft je een compleet beeld van de concurrentie om je heen.

 

De SWOT analyse inclusief positionering

Het maken van een SWOT analyse is essentieel voor iedere ondernemingsplan. Het beschrijft de kracht van je onderneming, maar ook je zwaktes. Het laat zien waar je kansen zitten, maar ook welke bedreigingen op de loer liggen.

 

De marketingmix

Als zelfstandig ondernemer moet je je altijd afvragen hoe je het beste je marketing in kunt zetten om het beste resultaat te halen. Wij raden altijd aan marketing uit te besteden aan Regiomarketeer. We zijn immers het marketing adviesbureau van de regio!

Er zijn verschillende manieren van het opstellen van je marketingmix. Traditioneel gezien wordt er gebruik gemaakt van de vier P’s van: Product, plaats, prijs en promotie. Tegenwoordig wordt er steeds meer gesproken over de 7 P’s , waarbij ook wordt gekeken naar je mensen (people) je processen en het fysiek bewijs dat je bestaansrecht geeft (physical evidence). Beschrijf zo uitgebreid mogelijk hoe je onderneming omgaat met elk onderwerp uit de marketingmix.

 

Investeringsbegroting

In de investeringsbegroting beschrijf je wat voor investering er nodig is om je bedrijf te kunnen starten. Het beschrijft alles wat je moet doen vóórdat de onderneming werkelijk van start is gegaan. In je inversteringsbegroting beschrijf je wat je huisvesting kost, je inventaris, je website, apparatuur en alle andere zaken die ervoor zorgen dat je je bedrijf kunt starten.

 

Financiering

Onder financiering laat je zien hoe je je investering gaat financieren, oftewel: Wie alles gaat betalen. Wellicht heb je zelf alle financiële middelen om te starten, maar je kunt er ook beschrijven dat je een lening af gaat sluiten bij de bank.

 

Exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting zet je alle kosten die je verwacht te gaan maken met je bedrijf. Zorg ervoor dat je een overzicht maakt van de kosten in een jaar en doe dit voor een periode van 5 jaar. Nu weet je welke omzet je moet behalen om je bedrijf te kunnen exploiteren, ofwel draaiende te kunnen houden.

Liquiditeitsbegroting

In een liquiditeitsbegroting laat je zien wat de verwachte liquiditeit van je onderneming is. Dit houdt simpelweg in dat je een opsomming maakt van maandelijkse inkomsten en maandelijkse uitgaven. Op deze manier kun je voorspellen hoeveel geld je de komende periode op de bank of in je kas hebt en dus hoe liquide je bedrijf is.

 

Wanneer je alle bovenstaande stappen hebt afgerond is je ondernemingsplan klaar.
Schrijf je plan zo concreet mogelijk en laat overbodige zaken achterwege. Let er op dat zaken die voor jou logisch zijn, dat voor een lezer wellicht niet het geval is. Houdt het daarom duidelijk. Wanneer je een externe investeerder nodig hebt, laat je voor het financiële gedeelte van je plan dan goed adviseren door een specialist. Een kleine rekenfout kan immers tot gevolg hebben dat je je financiering niet rond krijgt.