DESTEP analyse voor bedrijven beschrijft de macro omgeving van een bedrijf en is daardoor uitermate geschikt om gebruikt te worden in voor de externe analyse van een bedrijf in een strategisch marketingplan. DESTEP staat voor:

  • Demografisch: Bijvoorbeeld de samenstelling van de bevolking
  • Economisch: onder andere koopkracht en inflatie
  • Sociaal cultureel: onder andere sociale trends en vrijetijdsbesteding
  • Technologieën: onder andere innovatie van producten en informatievoorziening
  • Ecologisch: onder andere het weer en afval
  • Politiek: ondere andere wetgeving en invloed van overheid op bedrijfsleven

Om invulling te geven aan DESTEP analyse beschrijf je per onderdeel met welke omstandigheden het bedrijf rekening moet houden. Enkele voorbeelden per onderdeel zijn: