Om een juist doel te stellen dient deze te voldoen aan een aantal eisen. Doe je dit niet dan blijft het een wens, voornemen of goede bedoeling. Meer omzet is een wens. Meer omzet dit jaar is een voornemen. Het is dan wel de bedoeling dat we meer gaan verkopen.
Om een juiste doelstelling te formuleren dient deze SMART te zijn.

Smart staat voor:

Specifiek – Wat wil je bereiken?
Meetbaar – Hoeveel wil je bereiken?
Acceptabel – Ben je bereid het werk te voltooien om dit te bereiken?
Realistisch – Kun je dit bereiken?
Tijdgebonden – Wanneer moet het doel bereikt zijn?

Een voorbeeld gericht op omzet

De S van Specifiek
Niet specifiek: Ik wil meer verdienen
Je kunt meer verdienen door meer omzet te draaien, je kosten te verlagen etc.
Specifiek: Ik wil meer omzet

De M van Meetbaar
Niet meetbaar: Ik wil meer omzet
Is met 1 Euro meer omzet je doel echt geslaagd?
Meetbaar: Ik wil 30% meer omzet

De A van Acceptabel
Niet acceptabel: Ik wil 30% meer omzet
Je wil het wel maar wil je team het ook? Ben je zelf bereid dit te halen?
Acceptabel: We willen 30% meer omzet

De R van Realistisch
Niet realistisch: We gaan harder en langer werken waardoor we 30% meer omzet te halen.
Verwacht je nog harder te kunnen werken? Wil je consequent overwerken?
Realistisch: We gaan effectiever werken om 30% meer omzet te halen

De T van Tijdsgebonden
Niet tijdsgebonden: Door middel van effectiever werken gaan we 30% meer omzet halen
Wanneer moet je doel bereikt zijn?
Tijdsgebonden: We gaan effectiever werken om dit jaar 30% meer omzet te halen

De doelstelling: We gaan effectiever werken om dit jaar 30% meer omzet te halen is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.
Doordat je de doelstelling SMART hebt gemaakt zul je zien dat deze ook makkelijker te behalen is, waardoor je sneller succes zult behalen.

Wil je meer informatie over het formuleren van SMART doelstellingen, neem dan contact met ons op via 073-8506380 of mail naar info@regiomarketeer.nl